N.L.P

N.L.P neuro, linguistic, programming

אינטרקציה של שלושה מדעים: נוירולוגיה, בלשנות ומדעי ההתנהגות.

כמנחה בכלי ה- NLP אני מגיע  עם גישה שכל הידע קיים באדם שמולי,
תפקידי הוא לעזור לאדם להתחבר לעוצמות ואל הידע הזה שקיים בו.


המטרה שלי דרך ה-N.L.P היא להביא את המונחה, אותך, להשתמש בתבניות חוזרות להצלחה.
לייצור שינוי חיובי בזמן קצר של אמונות והתנהגויות מגבילות ולרתום את התת-מודע
להשגת השינוי הרצוי.


למה לך ? ...

כי:


 

תגובות הוסף תגובה הוסף תגובה